Старый 03.10.2012, 13:14   #1
Правильный
Адмирал флота
 
Откуда: Украина, Николаев
Сообщений: 5,381
По умолчанию Порядок використання вогнепальної зброї державними інспекторами органів рибоохорони

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 1998 р.
за N 489/2929


Інструкція
про порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення,
носіння і використання вогнепальної зброї, боєприпасів
та спеціальних засобів державними інспекторами органів
рибоохорони Головрибводу Державного комітету рибного
господарства України


1. Загальні положення


1.1. Інструкція про порядок придбання, зберігання, обліку,
перевезення, носіння і використання вогнепальної зброї,
боєприпасів та спеціальних засобів державними інспекторами органів
рибоохорони Головрибводу Державного комітету рибного господарства
України (далі - Інструкція) розроблена відповідно до Закону
України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), Закону України "Про тваринний світ" ( 3041-12 ),
Закону України "Про державний захист працівників суду і
правоохоронних органів" ( 3781-12 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 28.09.96 N 1192 ( 1192-96-п ) "Про затвердження
Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення
рибальства" (п.41).

Ця Інструкція регламентує порядок придбання, перевезення,
зберігання, обліку, носіння і використання вогнепальної зброї,
боєприпасів, спеціальних засобів в органах рибоохорони
Держкомрибгоспу України.

1.2. До державних органів рибоохорони Держкомрибгоспу України
належать: Головне управління охорони, відтворення водних живих
ресурсів та регулювання рибальства (Головрибвод), басейнові
управління охорони, відтворення водних живих ресурсів та
регулювання рибальства, регіональні, міжобласні, обласні,
міжрайонні, районні, конвенційні, оперативні інспекції з охорони,
відтворення водних живих ресурсів та регулювання рибальства
(далі - інспекції рибоохорони).


2. Придбання вогнепальної зброї і бойових припасів


2.1. Придбання вогнепальної зброї і бойових припасів,
спеціальних засобів здійснюється для озброєння державних
інспекторів органів рибоохорони, яким надано право носіння
вогнепальної зброї та спеціальних засобів.

2.2. Перелік посадових осіб органів рибоохорони, яким
надається право носіння та застосування вогнепальної зброї
(додаток 1), види і норми зброї та боєприпасів для інспекторів
структурних підрозділів (додаток 2), а також спеціальних засобів
установлюються Головою Державного комітету рибного господарства
України за погодженням з МВС України згідно з приблизними
розрахунковими нормами і переліком озброєння.

2.3. Для придбання зброї, бойових припасів і спеціальних
засобів керівники структурних підрозділів органів рибоохорони
готують заявку і подають її до Головрибводу не пізніше 5 липня
поточного року. У заявках вказуються найменування організації,
поштовий індекс і адреса, мета придбання, а також загальна
кількість потрібної зброї, бойових припасів і спеціальних засобів.
Заявки мають бути затверджені начальником структурного підрозділу
і скріплені гербовою печаткою. До них додаються також відомості
про наявність та потребу вогнепальної зброї і бойових припасів
(додаток 3).

Перед відправленням заявок до Головрибводу вони мають бути
погоджені з ГУМВС України в Автономній Республіці Крим, УМВС в
областях, містах Києві і Севастополі та скріплені гербовою
печаткою або печаткою з відбитком "Дозвільна система". До
прийняття рішення про погодження заявки органи внутрішніх справ
перевіряють потребу в зброї, бойових припасах і спеціальних
засобах за діючими табелями і нормами озброєння, наявність і
придатність приміщення для зберігання зброї тощо.

Головрибвод подає узагальнені заявки в МВС України до 20
липня поточного року. На підставі отриманих нарядів органи
внутрішніх справ видають організаціям дозволи на їх придбання та
перевезення. Придбання вогнепальної зброї і бойових припасів
здійснюється із складів військових округів Міністерства оборони
України.

Придбання спеціальних засобів здійснюється в організаціях, що
мають дозвіл (ліцензію) на право їх реалізації.

Підставою для видачі дозволу на придбання вогнепальної зброї,
боєприпасів і спеціальних засобів є клопотання керівників
структурних підрозділів органів рибоохорони, до якого додаються:

- заявка про кількість вогнепальної зброї, боєприпасів і
спеціальних засобів, що потрібно придбати;

- акт про придатність приміщення, де зберігатимуться
вогнепальна зброя, боєприпаси і спеціальні засоби, що складається
комісією у складі представників органів внутрішніх справ (міліції
і пожежного нагляду) і зацікавленої організації;

- наказ керівника структурного підрозділу органів рибоохорони
про призначення особи, відповідальної за придбання вогнепальної
зброї, бойових припасів і спеціальних засобів (прізвище, ім'я та
по батькові, дата, місце народження і проживання), довідка
(висновок) медичної установи (ЛКК), що така особа за станом
здоров'я може виконувати вказану роботу;

- сертифікат про проходження профілактичного наркологічного
огляду щодо відсутності наркологічних протипоказань для виконання
функціональних обов'язків;

- рахунок (квитанцію) банку про сплату послуг, пов'язаних з
видачею дозволу на придбання вогнепальної зброї, бойових припасів
і спеціальних засобів.


3. Перевезення зброї і бойових припасів


3.1. Дозволи на перевезення вогнепальної зброї і бойових
припасів видаються на підставі письмового клопотання керівників
структурних підрозділів органів рибоохорони, в якому зазначається:

- найменування, кількість вантажу (марка і заводський номер
зброї), що буде перевозитись, вид транспорту, маршрут, початковий
і кінцевий пункти перевезення;

- відомості про осіб, відповідальних за транспортування і
охорону вантажу на шляху перевезення (прізвище, ім'я, по батькові,
дата, місце народження і проживання);

- рахунок (квитанція) банку про сплату послуг, пов'язаних з
видачею дозволу на перевезення зброї і боєприпасів.

3.2. Перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів
автомобільним транспортом здійснюється згідно з вимогами чинних
нормативних актів щодо безпеки перевезення небезпечних вантажів
автомобільним транспортом. Керівник інспекції для супроводження
вантажу повинен призначити не менше двох осіб, озброєних
вогнепальною зброєю. Зброя і боєприпаси повинні бути запаковані у
пристосовану тару, яка опечатується або опломбовується.

3.3. Кількість боєприпасів, що перевозиться ручним багажем
залізницею, водним або повітряним транспортом, не повинна
перевищувати 10 кг.

У дозволі на перевезення ручного вантажу зазначається тільки
нетто вантажу (металеві гільзи, ящики і упаковка у вагу вантажу не
входять).

3.4. Пересилання вогнепальної зброї, бойових припасів,
пороху, сигнальних ракет поштою Забороняється.

3.5. Перевезення вогнепальної зброї та боєприпасів, на які є
відповідні дозволи на зберігання, у межах міста, району,
населеного пункту незалежно від відстані здійснюється без дозволів
органів внутрішніх справ.


4. Зберігання, облік, видача і використання
вогнепальної зброї, бойових припасів
і спеціальних засобів


4.1. Вогнепальна зброя, бойові припаси і спеціальні засоби,
придбані для озброєння інспекторів рибоохорони, є відомчими.
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використовувати їх не за призначенням, передавати
стороннім особам, продавати окремим громадянам, зберігати у
місцях, що не відповідають вимогам цієї Інструкції.

4.2. Передача відомчої вогнепальної зброї і бойових припасів,
а також спеціальних засобів з однієї організації в іншу, незалежно
від відомчої належності, проводиться тільки за дозволами органів
внутрішніх справ.

4.3. Вогнепальна зброя і бойові припаси до неї та спеціальні
засоби зберігаються в спеціально обладнаному сховищі, яке повинно
відповідати таким вимогам:

- бути ізольованим від інших підсобних приміщень, мати
капітальні стіни, міцні перекриття на стелі і підлозі. Внутрішні
стіни (перегородки) повинні бути еквівалентні за міцністю
спарованим гіпсобетонним панелям товщиною 80 мм кожна з
прокладеними міцними сталевими гратами або цегляній стінці
завтовшки не менше 120 мм, армованій сталевою сіткою. У раніше
побудованих спорудах допускаються перегородки із дощок, зміцнених
сталевими гратами;

- мати двоє дверей з міцними і надійними замками, при цьому
зовнішні - дощані, однопільні, товщиною не менше 40 мм, оббиті з
двох боків оцинкованим покрівельним залізом, із загином країв
листа на торець дверей; внутрішні - гратчасті, залізні. Зовнішні
двері повинні замикатися на два внутрішні замки і опечатуватися
мастильною печаткою або опломбовуватися. Внутрішні гратчасті двері
замикаються на внутрішній або навісний замок, обрамлення дверних
прорізів кімнати для зберігання зброї виготовляється із залізного
профілю. У раніше побудованих спорудах допускаються дерев'яні
дверні коробки, зміцнені залізним кутом розміром 30 х 40 мм,
завтовшки не менше 5 мм, закріплені до стіни не менш ніж десятьма
штирями із сталевої арматури діаметром 10 - 12 мм і завдовжки не
менше 120 - 150 мм;

- мати на віконних прорізах із середини приміщення або між
рамами сталеві грати. У приміщеннях, розташованих на першому
поверсі, віконні прорізи обладнуються внутрішніми залізними або
дерев'яними, оббитими з двох боків оцинкованою сталлю віконницями.
Кінці прутів грат у віконних прорізах забиваються у стіну на
глибину не менше 30 мм і заливаються бетонним розчином. Віконниці
віконних прорізів повинні замикатися на навісні замки.

Грати, що встановлюються у дверні, віконні прорізи і для
зміцнення стін (перегородок), виконуються із сталевого прутка
діаметром не менше 15 мм. Прутки зварюються у кожному перехресті,
утворюючи вічка не більше 150 х 150 мм;

- бути обладнаними у два і більше рубежі охоронно-пожежною
сигналізацією, виконаною прихованою проводкою до щитка
електроживлення, з встановленням датчиків на вікнах, дверях,
люках, стінах, стелі, підлозі, що спрацьовує на відкривання або
злом сейфів, шаф, де зберігаються зброя і бойові припаси, а також
на появу людини в середині приміщення. Ці приміщення повинні бути
передані під охорону відомчій охороні органів внутрішніх справ у
встановленому порядку з підключенням сигналізації до пульту
централізованого нагляду. Допускається прокладання шлейфів
охоронної сигналізації у трубах тільки в середині приміщення
вздовж залізобетонних і бетонних конструкцій;

- мати протипожежні засоби та опис майна, до якого заноситься
кількість шаф, сейфів, металевих ящиків із зазначенням їх номерів
і якою печаткою опечатуються.

За наявності вентиляційних вікон, люків на них мають
встановлюватись залізні грати з вічком розміром не більше 100 х
100 мм, які унеможливлюють проникнення через ці системи. Створи в
стінах, призначені для проходження інженерних мереж, повинні мати
діаметр не більше 200 мм.

4.4. Від збройової кімнати і металевих шаф (сейфів) з
вогнепальною зброєю і бойовими припасами повинно бути два
комплекти ключів, один комплект ключів постійно знаходиться в
особи, яка відповідає за збереження зброї і бойових припасів,
другий - в опечатаному пеналі повинен зберігатись у керівника
організації, на ім'я якого видано дозвіл на зберігання зброї.

4.5. Вогнепальна зброя і бойові припаси зберігаються у
металевих шафах (сейфах), товщина стінок яких повинна бути не
менше 3 мм, з надійними (не менше двох) внутрішніми замками.
Дверцята шаф для міцності закріплюються металевими накладками або
косинцями. На дверцятах шафи з внутрішнього боку повинен бути опис
зброї за номерами.

Допускається зберігання вогнепальної зброї у важких сейфах,
які мають внутрішні замки.

4.6. Забороняється зберігання вогнепальної зброї і
боєприпасів разом з навчально-наочними приладами, спортінвентарем,
іншими предметами, за винятком пневматичної зброї, радіостанцій і
дозиметричних приладів, які можуть зберігатися у відгородженій
залізними гратами частині кімнати для зберігання зброї. Боєприпаси
до вогнепальної зброї повинні зберігатися в окремому від зброї
металевому ящику в шафі. Матерія для обтирання, масло і луг,
приладдя для чищення і змазування зброї зберігаються у спеціально
відведених для цього місцях, окремо від зброї і боєприпасів.

4.7. На договірних умовах вогнепальна зброя і бойові припаси
інспекторів рибоохорони можуть зберігатися в приміщеннях органів
внутрішніх справ за місцезнаходженням інспекцій.

4.8. Допускається зберігання відомчої вогнепальної зброї
(пістолетів, револьверів) і боєприпасів до неї за місцем
проживання інспекторів рибоохорони за погодженням з органами
внутрішніх справ. При цьому револьвери і пістолети повинні
зберігатися у міцно прикріплених до підлоги або стіни металевих
ящиках (шафах), товщина стінок яких має бути не менше 3 мм, з
надійними (не менше двох) внутрішніми замками.

У місцях постійного зберігання спускові гачки зброї та
газових пістолетів і револьверів повинні бути замкнені курковими
замками безпеки.

4.9. Видача вогнепальної зброї, боєприпасів до неї,
спеціальних засобів інспекторам рибоохорони здійснюється тільки
після укладання трудових договорів і вивчення ними матеріальної
частини зброї, правил поводження з нею та застосування. При
отриманні зброї державні інспектори розписуються в книзі обліку
видачі і приймання вогнепальної зброї і боєприпасів. Категорично
забороняється видавати зброю, боєприпаси і спеціальні засоби
особам, які не належать до інспекторів рибоохорони.

4.10. У період виконання службових обов'язків державні
інспектори зберігають зброю, боєприпаси і спеціальні засоби при
собі. По закінченні роботи зброя, боєприпаси і спеціальні засоби
здаються за місцем їх одержання. Як виняток, інспекторам
дозволяється зберігати зброю, боєприпаси і спеціальні засоби за
місцем проживання у залізних шафах відповідно до вимог пункту 4.8
цієї Інструкції. Керівництво структурних підрозділів рибоохорони
забезпечує інспекторів залізними шафами (сейфами) для зберігання
зброї, боєприпасів і спеціальних засобів.

4.11. У структурних підрозділах рибоохорони постійно
ведеться:

- книга обліку видачі і приймання вогнепальної зброї і
боєприпасів (додаток 4), яка повинна бути пронумерована,
прошнурована і скріплена печатками інспекції, якій належать зброя,
боєприпаси і спеціальні засоби, та територіального органу
внутрішніх справ;

- книга обліку вогнепальної зброї і бойових припасів,
спеціальних засобів органів рибоохорони Держкомрибгоспу України
(додаток 5) встановленого МВС України зразка, яка повинна бути
пронумерована, прошнурована і скріплена печаткою місцевого органу
внутрішніх справ.

4.12. Не придатна для подальшого використання вогнепальна
зброя і боєприпаси до неї здаються безкоштовно органами
рибоохорони в органи внутрішніх справ, які видали дозвіл на їх
придбання або зберігання.

4.13. Зайву, придатну для подальшого використання вогнепальну
зброю і боєприпаси до неї органи рибоохорони здають за місцем їх
придбання або передають (продають) в інші організації з дозволу
органів внутрішніх справ.


5. Носіння і використання вогнепальної зброї,
боєприпасів і спеціальних засобів


5.1. Інспектори органів рибоохорони, які мають право носіння
і застосування вогнепальної зброї і спеціальних засобів,
зобов'язані добре знати цю Інструкцію, матеріальну частину
вогнепальної зброї і спеціальних засобів, уміти володіти ними,
суворо дотримуватись засобів безпеки при користуванні, берегти і
тримати їх у справному стані і чистоті.

Інструктаж про суворе дотримання правил зберігання, носіння і
використання вогнепальної зброї і спеціальних засобів з
попередженням про відповідальність за втрату і неправомірне їх
використання проводить керівник структурного підрозділу органу
рибоохорони.

5.2. Інспектор, який отримав зброю, безпосередньо перед
виходом на територію (об'єкт), що контролюється, заряджає її.
Після зарядження магазина зброя ставиться на запобіжник.
Розрядження зброї проводиться з дотриманням необхідних заходів
безпеки. У всіх випадках після розрядження зброї проводиться
контрольний спуск курка.

5.3. Інспектор органів рибоохорони при виконанні службових
обов'язків повинен носити зброю (крім автоматів) під верхнім
одягом у защіпленій кобурі на міцному ремені.


5.4. Забороняється:
5.4.1. Під час носіння зброї вживати алкогольні напої.
5.4.2. Носити зброю у вільний від роботи час.
5.4.3. Носити зброю в сумках, рюкзаках, перевозити в
багажниках автомобілів.

5.4.4. Зберігати зброю в столах, ящиках, шафах.
5.4.5. Використовувати зброю не за призначенням, передавати
її іншим особам.

5.4.6. Зберігати зброю за місцем проживання з порушенням
вимог п.4.8 цієї Інструкції.

5.4.7. Застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при
значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати
сторонні особи, а також щодо жінок з явними ознаками вагітності,
осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та
малолітніх (крім випадків учинення ними групового нападу, що
загрожує життю чи здоров'ю громадян, або збройного нападу чи
збройного опору).


5.5. З метою забезпечення виконання службових обов'язків із
захисту водних живих ресурсів України, власного життя, а також
життя громадян, державного та іншого майна від злочинних посягань
інспектори органів рибоохорони, як крайній захід, мають право
використовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби у
відповідності до Закону України "Про державний захист працівників
суду і правоохоронних органів" ( 3781-12 ), Закону України "Про
міліцію" ( 565-12 ), ст.15 Кримінального Кодексу України
( 2001-05 ), "Положення про порядок застосування вогнепальної
зброї", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
12 жовтня 1992 р. N 575 ( 575-92-п ), Статуту патрульно-постової
служби міліції України ( z0213-94 ).

5.6. Інспектори органів рибоохорони мають право застосовувати
вогнепальну зброю у випадках, якщо іншими методами і заходами
неможливо цього уникнути:

- для захисту від збройного або групового нападу на
інспекторів та інших осіб, якщо їх життю чи здоров'ю загрожує
небезпека;

- для відбиття групового та збройного нападу на інспекторів з
метою звільнення осіб, затриманих за браконьєрство і незаконне
добування ресурсів тваринного і рослинного світу;

- для затримання особи, яка скоїла злочин і намагається
втекти або вчинити збройний опір;

- для відбиття збройного чи групового нападу на приміщення,
де працюють інспектори органів рибоохорони;

- для подання сигналу тривоги або виклику допомоги;
- для знешкодження тварин, які загрожують життю і здоров'ю
громадян або інспекторів;

- для захисту від злочинних посягань на своє житло та майно.
Перед застосуванням зброї слід разом із попередженням про це
здійснити попереджувальний постріл. Без попередження зброя
застосовується, якщо на інспектора здійснено несподіваний напад і
його життю чи життю інших громадян загрожує небезпека.

5.7. Інспектор органів рибоохорони, який застосував зброю,
Зобов'язаний:

при враженні нападника негайно вжити заходів для надання
невідкладної допомоги пораненому, викликати карету швидкої
медичної допомоги, забезпечити охорону місця події, сповістити
органи прокуратури, міліції та свого начальника про застосування
зброї.

5.8. Інспектор, який застосував вогнепальну зброю, складає
рапорт у трьох примірниках і повідомляє органи внутрішніх справ, а
у випадку поранення або смерті людей - прокуратуру. Один примірник
рапорту подається керівнику організації рибоохорони, де працює
інспектор. У рапорті вказуються дата, точна година, місце події,
дані про особу, проти якої застосувалась зброя та інші спеціальні
засоби, обставини справи, кількість витрачених патронів і
спеціальних засобів.

5.9. Інспектори рибоохорони мають право застосовувати заходи
фізичного впливу, спеціальні засоби у випадках і в порядку,
передбаченому Законом України "Про міліцію" ( 565-12 ) і Статутом
патрульно-постової служби міліції України ( z0213-94 ), для
припинення правопорушень, подолання протидії законним вимогам
інспектора, якщо інші способи попередження не вплинули на
порушника.

5.10. Інспектори рибоохорони мають право застосовувати
наручники, гумові палиці, засоби зв'язування, спеціальні засоби,
заряджені речовинами сльозоточивої та дратівної дії.

5.11. Вид спеціального засобу, час початку та інтенсивність
його застосування визначаються з урахуванням обставин, що
склалися, характеру правопорушення та особи правопорушника.

5.12. Застосуванню сили, спеціальних засобів повинно
передувати попередження про намір їх використання, зважаючи на
обставини.

Без попередження фізичний вплив, спеціальні засоби можуть
застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або
здоров'ю інспектора рибоохорони чи інших громадян.

5.13. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу та
спеціальні засоби:
- до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку
або з явними ознаками інвалідності, малолітніх, крім випадків
учинення ними групового нападу, що загрожує життю та здоров'ю
людей, працівників рибоохорони, або збройного нападу чи збройного
опору;

- завдавання ударів гумовою палицею по голові, шиї, в область
ключиці, живіт, статевих органів.

5.14. При застосуванні наручників потрібна періодична (не
рідше ніж через 2 години) перевірка стану фіксації замків.

5.15. Застосовування газових пістолетів і балончиків
здійснюється з огляду на тактико-технічні характеристики
спеціального засобу і згідно з Положенням "Про порядок продажу,
придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів
самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної
дії", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
7 вересня 1993 р. N 706 ( 706-93-п ).

5.16. Про поранення або смерть, що сталася внаслідок
застосування фізичного впливу та спеціальних засобів, інспектор
рибоохорони зобов'язаний негайно письмово повідомити свого
начальника для оповіщення прокуратури.

Перевищення повноважень щодо застосування зброї, спеціальних
засобів та фізичного впливу тягне за собою відповідальність,
установлену законом.


6. Відповідальність і контроль


6.1. Відповідальність за стан обліку, зберігання і правильне
використання вогнепальної зброї, боєприпасів, спеціальних засобів
несуть керівники структурних підрозділів органів рибоохорони, які
у випадку крадіжки або втрати зброї і боєприпасів, а також
спеціальних засобів зобов'язані негайно доповісти керівництву
басейнового управління рибоохорони, Головрибводу, повідомити про
це місцевий орган внутрішніх справ і вжити заходів до їх розшуку.
Підставою для зняття з обліку викраденої або втраченої зброї і
боєприпасів є висновок посадової особи, яка веде слідство або
дізнання, затверджений начальником органу внутрішніх справ або
його заступником.

6.2. Бойові припаси, використані з навчальною метою
(практичні стрільби) або в результаті застосування зброї під час
виконання службових обов'язків, а також загублені, списуються з
обліку актом (додаток 6), заносяться в графу книги обліку
вогнепальної зброї і бойових припасів, спеціальних засобів
(додаток 5) з доданням роздавально-здавальних відомостей, а в разі
потреби - матеріалів службового розслідування причин застосування
зброї, втрати боєприпасів або спеціальних засобів самооборони. Акт
складається не пізніше наступного дня після застосування чи
втрати, затверджується керівником структурного підрозділу органу
рибоохорони та зберігається в особи, яка відповідає за зберігання
зброї. Списання зброї, боєприпасів та спеціальних засобів
фіксується у книзі обліку зброї.

6.3. За незаконне та непередбачене цією Інструкцією
застосування вогнепальної зброї і спеціальних засобів самооборони
інспектори органів рибоохорони несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством України.

6.4. Контроль за порядком придбання, зберігання, обліку,
перевезення, носіння і використання вогнепальної табельної зброї,
бойових припасів і спеціальних засобів здійснюють органи
внутрішніх справ за місцезнаходженням структурного підрозділу
органу рибоохорони.


Додаток 1
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення,
носіння і використання вогнепальної
зброї, боєприпасів та спеціальних
засобів державними інспекторами
органів рибоохорони Головрибводу
Держкомрибгоспу України


Перелік
посадових осіб органів рибоохорони, яким надається
право носіння вогнепальної зброї і спеціальних
засобів при виконанні ними службових обов'язків та
норми видачі вогнепальної зброї і спеціальних
засоб|1. Начальник Головрибводу
|2. Заступник начальника
| Головрибводу
|3. Начальник басейнового
| управління рибоохорони
|4. Заступник начальника
| басейнового
| управління рибоохорони
|5. Старший державний інспек-
| тор - начальник інспекції
| рибоохорони та начальник
| відділу рибоохорони
|6. Начальник конвенційної
| інспекції (відділу)
| рибоохорони 1
|7. Старші, районні, державні,
| дільничні, молодші
| інспектори територіальних
| (регіональних) структурних
| підрозділів органів
| рибоохорони
——————————————————————————————————————————————————


Усі посадові особи, наведені в цьому переліку, мають право
під час проведення рибоохоронних рейдів отримувати в підрозділах
рибоохорони автоматичну вогнепальну зброю у встановленому порядку,
а також право на носіння і застосування спеціальних засобів:
газових балончиків, наручників, гумових палиць.

2. Для дій у нічних умовах, затримання браконьєрів, а також
для подання сигналу про взаємодію інспектори органів рибоохорони
мають право на носіння та застосування сигнальних пістолетів
(ракетниць) з розрахунку одна одиниця (ракетниця) на кожного
інспектора.

Норма боєприпасів (сигнальна ракета на одну
одиницю/ракетницю) встановлюється з розрахунку 20 шт.
патронів-ракет освітлювального вогню на рік.

3. При затриманні браконьєрів та інших злісних порушників
природоохоронного законодавства, а також для самозахисту
інспекторам органів рибоохорони дозволено застосування газових
балончиків, пістолетів або револьверів, заряджених речовинами
сльозоточивої та дратівної дії, гумових палиць.
Правильный вне форума  
Закрытая тема

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 23:26. Часовой пояс GMT +3.


0.15277 сек. | MySQL: 20