Вернуться   Форум о рыбалке и охоте: все, что нужно знать рыболову и охотнику > Природа и экология > Деятельность государственных организаций

Результаты опроса: Ваша оценка работы Госкомрыбхоза Украины?
Отлично - так держать! 1 4.00%
Так себе - нужно навести порядок! 3 12.00%
Плохо - нужно реформировать! 16 64.00%
Отвратительно - вообще убрать! 5 20.00%
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 01.12.2010, 22:17   #1
AVN
Капитан-лейтенант
 
Откуда: Украина, Киев
Сообщений: 473
Восклицание Концепція Державної програми розвитку рибного господарства України на 2011-2015р.

ПРОЕКТ
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від «_______»____________________ 2010 р. № _____ - р
Київ


Про схвалення Концепції
Державної цільової програми розвитку
рибного господарства України
на 2011 – 2015 роки

1. Схвалити Концепцію Державної цільової програми розвитку рибного господарства України на 2011 – 2015 роки, що додається.

Визначити Державний комітет рибного господарства державним замовником Програми.

2. Державному комітету рибного господарства разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади підготувати та подати в двомісячний термін Кабінетові Міністрів України проект Державної цільової програми розвитку рибного господарства України на 2011 – 2015 роки.

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВСХВАЛЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від «_____»___________ 2010 р. №______ - р

КОНЦЕПЦІЯ
Державної цільової програми
розвитку рибного господарства України
на 2011 – 2015 роки

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Рибогосподарський комплекс України завжди відігравав значну роль в забезпеченні країни продовольством, у постачанні сировини суміжним галузям національної економіки, підвищенні зайнятості населення. Водночас, рибне господарство є споживачем продукції та послуг значної кількості галузей країни, зокрема, суднобудування, машинобудування, транспорту та інших.
Разом з тим, за останні десятиріччя в рибогосподарському комплексі України спостерігаються глибока структурна деформація і значне відставання від розвинутих країн світу.
За даними Держкомстату, рівень споживання рибної продукції на душу населення України склав за минулий рік 15,1 кг, що ненабагато менше рівня 1990 року, але нижче рекомендованих фізіологічно обгрунтованих норм (18-20 кг). З 1990 року по 2009 рік загальний обсяг вилову риби та інших водних живих ресурсів знизився з 1066 тис.т до 256,9 тис.т або на 76 %, з них у відкритих районах Світового океану та морських економічних зонах інших держав з 753 тис.т до 147,3 тис.т або на 80,0 %, в Азово - Чорноморському басейні з 225,4 тис. т до 67,3 тис.т або на 70,0 %; улови водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах країни зменшились з 87,6 тис.т до 42,2, або на 52 %.
На початок 2010 року український рибопромисловий флот, який знаходиться на обліку в системі дистанційного контролю, налічував близько 140 суден. Протягом 2009 року, в середньому за добу, на промислі в Азово-Чорноморському басейні знаходилось 30-50 суден, а в районах промислу Світового океану - тільки 11 суден, причому більшість з них вже відпрацювали свій експлуатаційний термін і виловили за рік 215 тис.т. З виробленої на океанічних суднах рибної продукції в Україну завозилось тільки 9%, а цього року, у зв’язку з продажем суден, буде завезено ще менше. За останній час вилучено з українського океанічного промислу 7 рибопромислових суден , з яких 4 продано.Це призвело до зменшення обсягу вилову на 22% у виключних (морських) економічних зонах інших держав.
Наявні судна флоту рибного господарства є технологічно відсталими, енергоємними, фізично зношеними й морально застарілими.
Ефективність використання фонду внутрішніх водойм для потреб рибного господарства залишається недостатньою. Впродовж останніх років використовується менше ніж на 30% потенційних можливостей виробництва прісноводної риби, а можливості марікультури використовуються менш, ніж на 1%.
У сфері аквакультури існує проблема розширення полікультури вирощуваних риб за рахунок цінних видів (осетрові, веслоніс, буфало, канальний сом, лососеві), яка передбачає застосування інтенсивних технологій вирощування риби з використанням збалансованих повноцінних рибних комбікормів, збільшенням витрат на водозабезпечення тощо. Але виробництво відповідних кормів в Україні майже відсутнє.
Крім неузгодженості положень Водного та Земельного кодексів, які призвели до розриву єдиних майнових комплексів з вирощування аквакультури та перешкоджанню розвитку марікультури, існує проблема збереження та збуту власної продукції аквакультури, що стримує товаровиробників та не дозволяє використовувати водойми на повну потужність. В Україні відсутні умови сприяння залученню інвестицій в аквакультуру та отримання пільгових кредитів. Водночас, є наявними дуже високі інвестиційні ризики та низька дохідність, нерозвинутість інноваційних технологій, слабкий правовий захист (не вирішення питання оренди водних об’єктів, як цілісних комплексів) та відсутність стимулювання з боку держави.
Більше п’ятнадцяти років державою не виділялись кошти на розвиток інфраструктури рибної галузі, майже не здійснюється капітальний ремонт гідротехнічних споруд, які знаходяться у державній власності, не відбувається модернізація та будівництво нових рибовідтворювальних та рибопереробних заводів. Наслідком цього є занепад та банкрутство багатьох підприємств.
Знизився рівень науково-дослідних робіт та престижність науки. Після ліквідації українського науково-дослідного та пошукового рибогосподарського флоту, яка відбулась у 1991-1998 роках, будь-які дослідження у Світовому океані припинено повністю, а в акваторіях Чорного та Азовського морів обсяг таких досліджень вже давно перетнув межу критично низького. Тобто, стає неможливим забезпечення належного рівня управління ресурсами і промислом у відповідності з вимогами міжнародних нормативних актів та регламентами ЄС.
Спостерігається швидке зростання обсягів імпорту, який за останній рік сягнув майже 70% від загального обсягу продукції рибного господарства на внутрішньому ринку. Державна політика останніх років стосовно рибогосподарського комплексу не сприяла забезпеченню конкурентноздатності галузі, збільшенню виробництва власної продукції. Рішення, ухвалені під час вступу України до СОТ, призвели тільки до збільшення імпорту рибної продукції, а не до розвитку власного виробництва, оскільки не супроводжувались заходами з реалізації державних програм галузі.
Наявними є високі темпи підвищення рівня безробіття, невідповідність рівня кадрового забезпечення державного управління галуззю світовим стандартам, відбувається загострення соціальних, екологічних, техногенних проблем, які потребують негайного вирішення.

Аналіз причин виникнення проблеми
та обґрунтування необхідності
її розв'язання програмним методом

Кризовий стан рибного господарства України викликаний:
законодавчою неврегульованістю механізмів перспективного розвитку рибогосподарського комплексу та недостатнім врахуванням специфіки відносин рибної галузі у правовому полі;
занепадом механізмів державного регулювання функціонування рибогосподарського комплексу;
низьким рівнем інституційної спроможності центрального органу виконавчої влади у сфері рибного господарства для вирішення питань регулювання рибальства;
недосконалістю повноважень та недоліками статусу органів державної рибоохорони;
відсутністю сучасного інспекційного флоту, який відповідає стандартам функціонування аналогічної структури у рамках Європейського Союзу;
недостатнім фінансуванням державою витрат на участь України у міжнародних організаціях з управління рибальством у певних районах Світового океану;
повною відсутністю державної підтримки реформування флоту рибного господарства;
відсутністю субсидіювання різних напрямків господарської діяльності (зокрема субсидіювання вартості пального, забезпечення логістики тощо);
незадовільним фінансово-економічним становищем підприємств галузі;
відсутністю належної сертифікації готової та переробленої рибної продукції та, водночас, наявністю технічних бар’єрів на її шляху на світові ринки;
надзвичайно слабкою конкурентоздатністю на зовнішніх ринках товарів рибного господарства вітчизняного виробництва;
відсутністю фінансування розбудови структури ринку рибного господарства, яка передбачає прозорий механізм видобування та реалізації риби та інших водних живих ресурсів;
зменшенням кількості та погіршенням екологічного стану нерестовищ, забрудненням води та особливо нерегульований вилов;
відсутністю забезпечення рибницьких господарств якісними рибними комбікормами вітчизняного виробництва;
відсутністю ефективних механізмів організації вертикальної та горизонтальної співпраці між галузевими громадськими організаціями, органами місцевої виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, заінтересованими центральним органами виконавчої влади та центральним органом виконавчої влади у сфері рибного господарства;
відсутністю кадрового потенціалу для забезпечення потреб управління та функціонування галузі.
Для розв'язання такої комплексної проблеми, як виведення рибного господарства з кризового стану та забезпечення його подальшого розвитку, та, відповідно, виконання пріоритетів діяльності Уряду України щодо забезпечення сталого економічного розвитку України як передумови зростання добробуту її населення, є необхідним розроблення та виконання Державної цільової програми розвитку рибного господарства України на 2011 – 2015 роки.

Мета Програми

Метою Програми є створення організаційних, нормативно-правових та економічних механізмів забезпечення позитивних зрушень у виведенні рибного господарства України з кризового стану.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми
на основі порівняльного аналізу можливих варіантів

Розв’язання проблеми може відбуватись за п’ятьма варіантами, а саме:
перший – залишити все без змін, що призведе до знищення галузі;
другий – поступове вирішення окремих проблемних питань правового регулювання відносин у сфері рибного господарства України, що призведе до поглиблення окремих проблемних питань у залежності від черговості вирішення складових проблеми;
третій – забезпечення фінансування пріоритетів розвитку рибного господарства за рахунок Державного бюджету та інших джерел фінансування, що є недоцільним за умов відсутності належного правового регулювання видів фінансування галузі;
четвертий – забезпечення розвитку однієї із складових рибогосподарського комплексу – рибальства або рибництва, що призведе, в одному випадку, до виснажливого використання водних живих ресурсів або, в іншому випадку, до занепаду України як морської держави у площині її рибопромислових можливостей;
п’ятий – забезпечення комплексних заходів щодо створення відповідних правових та економічних механізмів державного регулювання галуззю рибного господарства у рамках Державної цільової програми розвитку рибного господарства на 2011 – 2015 роки.
Більш оптимальним є п’ятий варіант.

Шляхи і способи розв'язання проблеми,
строк виконання Програми

Проблему сталого розвитку рибного господарства України передбачається розв’язати шляхом:
формування законодавчої бази, спрямованої на створення передумов для сталого розвитку складових рибогосподарського комплексу з дотриманням вимог щодо адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу;
отримання центральним органом виконавчої влади у сфері рибного господарства повноважень, які забезпечуватимуть його інституціональну спроможність щодо виконання функцій та завдань, поставлених Урядом України;
розв’язання основних інфраструктурних проблем внутрішнього ринку продукції рибного господарства;
залучення інвестиційних ресурсів для виконання заходів, пов’язаних із забезпеченням сталого розвитку рибного господарства України;
отримання державної підтримки модернізації флоту рибного господарства, функціонування підприємств галузі;
фінансування з державного бюджету видатків, пов’язаних з утриманням органів державної рибоохорони;
активізація взаємодії представників громадських галузевих організацій та посадових осіб органів державної влади;
розроблення комплексної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб органів державної влади для забезпечення потреб управління та функціонування галузі рибного господарства.
Програму передбачено на 2011-2015 роки. Виконання Програми здійснюватиметься в два етапи:
на першому етапі (2011-2013 роки) передбачається розробити і прийняти нові та внести зміни до чинних нормативно-правових актів щодо механізмів забезпечення розвитку рибного господарствата удосконалення інституційних спроможностей управління галуззю, а також здійснити фінансування видатків, передбачених розробленими нормативно-правовими актами;
на другому етапі (2014 - 2015 роки) передбачається провести аналіз виконання Програми на першому етапі; за результатами аналізу скоригувати і здійснити додаткові заходи з виконання завдань Програми у частині соціально-економічної, науково-технічної та кадрової складових. Законодавчо визначити стратегію розвитку рибного господарства на довгостроковий період.
Етапи і строки виконання Програми зумовлюються першочерговими та перспективними завданнями трансформації і повинні відповідати етапам проведення реформ, передбачених Урядом України у рамках Програми діяльності Уряду.

Очікувані результати виконання Програми,
визначення її ефективності

Виконання Програми дасть змогу:
запровадити державне управління галуззю рибного господарства, яке відповідатиме найкращим сучасним міжнародним стандартам державного управління;
забезпечити конкурентоздатність вітчизняних товаровиробників галузі та попит на їх продукцію на зовнішніх ринках;
забезпечити продовольчу безпеку населення у частині отримання у повному обсязі якісної продукції рибного господарства;
розширити асортимент продукції океанічного промислу;
значно підвищити якість заходів з охорони водних живих ресурсів України;
значно підвищити рівень боротьби з незаконним, непідзвітним та нерегульованим рибальством;
забезпечити виконання Україною зобов’язань міжнародних договорів;
покращити динаміку інвестиційної діяльності;
збільшити рівень надходжень до державного бюджету;
підвищити якість адміністративних послуг у сфері рибного господарства;
суттєво збільшити товарне виробництво цінних видів риб;
покращити стан запасів водних живих ресурсів рибогосподарських водойм України;
раціонально використовувати рибогосподарський потенціал водойм України;
привести кількість та формат дозвільних документів і процедури з їх надання у відповідність до вимог міжнародного галузевого законодавства;
значно знизити кількість техногенних та екологічних проблем, які виникають у процесі життєвих циклів підприємств рибної галузі;
підвищити соціально-економічний рівень життя населення, забезпечити гідні умови праці на галузевих підприємствах.

Оцінка фінансових,матеріально-технічних,
трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми

Конкретні обсяги фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів для сталого розвитку рибного господарства України будуть визначені під час розроблення завдань і заходів з виконання Програми.
Видатки для виконання Програми здійснюватимуться за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел фінансування.
Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається щороку, виходячи з можливостей Державного бюджету України під час формування його показників.

Джерело
AVN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 22:38   #2
AVN
Капитан-лейтенант
 
Откуда: Украина, Киев
Сообщений: 473
Вопрос Госкомрыбхоз просит денег у государства

Уважаемые рыболовы!
Госкомрыбхоз предлагает Кабмину новый Проект Концепции Государственной целевой программы развития рыбного хозяйства Украины на 2011 - 2015 годы. Его общая суть изложена выше. Нам (ГРУ) важно знать, что Вы думаете по этому поводу?

Приглашаем Вас к дискусии, не оставайтесь в стороне
AVN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2010, 22:46   #3
AVN
Капитан-лейтенант
 
Откуда: Украина, Киев
Сообщений: 473
Хорошо Опрос по теме

Голосуем в опросе рыболовы! Пусть те, от кого может зависеть решение многих проблем рыбного хозяйства и рыболовной индустрии в Украине видят реальную оценку деятельности Госкомрыбхоза - профильного органа исполнительной власти...
AVN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 06:52   #4
Роман(РМ)
Адмирал
 
Откуда: Украина, Киев
Сообщений: 2,716
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от AVN Посмотреть сообщение
Голосуем в опросе рыболовы! Пусть те, от кого может зависеть решение многих проблем рыбного хозяйства и рыболовной индустрии в Украине видят реальную оценку деятельности Госкомрыбхоза - профильного органа исполнительной власти...
тут как бы вопрос сразу встанет по результатам голосования
А СУДЬИ КТО?
Роман(РМ) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 20:55   #5
AVN
Капитан-лейтенант
 
Откуда: Украина, Киев
Сообщений: 473
Подмигивание 2 Роман(РМ)

Цитата:
Сообщение от Роман(РМ) Посмотреть сообщение
тут как бы вопрос сразу встанет по результатам голосования
А СУДЬИ КТО?
Народ, Рома, народ! Чиновников судят те, за чей счет они существуют. Опрос сделан для изучения общественного мнения. Сегодня есть возможность обратить на него внимание прогрессивных законодателей и политиков. Как ни странно, такие люди есть. Лично мне бы хотелось увидеть наконец-то порядок в рыбном хозяйстве. Думаю многим рыболовам это также интересно...
P.S. Тебя, как я вижу, все устраивает. Или это извечная тяга к самовыражению?
AVN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2010, 13:36   #6
Спецкор
Матрос
 
Откуда: Украина, Киев
Сообщений: 21
Восклицание Новини Держкомрибгоспу.

Перші кроки в реалізації програми розвитку рибного господарства України на 2011-2015 рр. - http://org.rybalka.com/blog/view/5600/
Спецкор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 03:10   #7
Dozvil
Адмирал
 
Откуда: Украина, Киев
Сообщений: 3,882
Восклицание лед тронулся

Ну что же - административная реформа во всей своей красе началась! Вчера был опубликован Указ Президента № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"

Цитировать весь его текст смысла не вижу, кто заинтересуется пройдет по ссылке и ознакомится. Что касается нас рыбаков, то изменения в нем есть. Согласно этого Указа Госкомрыбхоз реорганизован и на его месте создано Государственное агентство рыбного хозяйства Украины.

Деятельность этого Агентства, согласно Указа, будет координироваться Кабмином через Министра аграрной промышленности и продовольствия Украины.

Что же поменяется? Был Комитет - стало Агентство, вот пока и все, никто не знает что от этого поменяется практически. Обычно от смены вывесок суть не меняется, но ведь любая реформа имеет свою цель, как официальную, так и "подводную".

Меня лично насторожило несколько пунктов в 7 разделе данного Указа:

2) "... забезпечити в процесі ліквідації, реорганізації центральних органів виконавчої влади скорочення чисельності державних службовців, які працюють у центральних органах виконавчої влади, не менше, ніж на 30 відсотків..."

это сколько оголтелых ртов будет выброшен на рынок труда? людей, в своем большинстве кроме ручки и степлера ничего не державших в своих руках... я конечно всех под одну гребенку причесывать не собираюсь, но мой опыт показывает, что так оно и есть...

6) "... вжити заходів щодо скорочення штатної чисельності працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України не менше, ніж на 50 відсотків..."

а этих чиновников куда??? они же кроме вопроса "брат/не брать/конечно брать" - других не умеют решать...

7) "... вирішити в установленому порядку питання щодо ліквідації Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі..."

для любого общества ликвидация такой Комиссии очень плохой знак...

8) "...здійснити у місячний строк заходи щодо створення державного господарського об'єднання «Укроборонекспорт» з державних підприємств, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів, беруть участь у військово-технічному співробітництві з іноземними державами..."

всегда думал, что такая структура уже есть в нашем государстве, ан нет... скажу просто - откровенный запах денег от такого "створення державного господарського об'єднання"

P.S. жить стало веселее (с)
Dozvil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 12:18   #8
Kok
Администратор
 
Откуда: Украина, Киев
Сообщений: 8,254
Восклицание Концепция программы развития рыбного хозяйства Украины на 2012-2016 года

Кабинет министров Украины одобрил Концепцию целевой экономической программы развития рыбного хозяйства Украины на 2012-2016 гг. Государственное агентство рыбного хозяйства определено заказчиком программы и к концу 2011 года должно подготовить и подать план развития рыбного хозяйства Украины в 2012-2016 гг.

Подробнее >>
Kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2011, 12:36   #9
sirko
Контр-адмирал
 
Откуда: Украина, Днепр
Сообщений: 1,691
По умолчанию

Понятно! За что боролись на то и напоролись!
sirko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2011, 07:18   #10
Роман(РМ)
Адмирал
 
Откуда: Украина, Киев
Сообщений: 2,716
По умолчанию украинские рыбаки на протяжении 20 лет не получают государственной поддержки

Интервью с Виктором Дроником, Главой агентства рыбного хозяйства
Тема: украинские рыбаки на протяжении 20 лет не получают государственной поддержки
Дата публикации: 09.12.2011

На сегодняшний день в Украине уровень потребления рыбы и рыбопродуктов не слишком высокий. Потребляем, большей частью, импортный продукт. По вашей оценке, какая часть рыбы импортируется в Украину?

Да, в расчете научной биологически обоснованной нормы потребления рыбной продукции на душу населения потребление рыбы и рыбопродукции в Украине должно составлять около 900 тыс. тонн. Вместе с тем, по статистическим данным последних лет без учета домашних и фермерских хозяйств, улов составлял 660-810 тыс. тонн, из которых почти 70% - импортная продукция. Итак, мы в этом вопросе - импортозависимы, собственно, как и почти все государства ЕС. Более 90% объема импорта приходится на виды рыб, к которым Украина не имеет доступа и которые добываются исключительно в водах морских экономических зон других государств.

Можем ли мы предложить альтернативу импорту? Что для этого нужно сделать?

Объемы импорта можно значительно уменьшить за счет собственного производства рыбопродукции путем интенсивного развития аквакультуры - морского и пресноводного рыбоводства. В частности, путем выращивания не только карповых, а и форели (лососевых), окунеподобных и осетровых видов рыб. Уже в 2010 году выращено 21 тонн осетровых, а это русский и сибирский осетры, стерлядь, веслонос, что в 2,5 раза больше, чем в 2009 году. Кроме того, на сегодняшний день уже разработаны зональные рыбоводно-биологические нормативы водоемов, соответственно которым мы будем вырабатывать до 100 тыс. тонн товарной рыбы в год и при среднем улове 16,4 ц/га рыбы (в настоящее время - 5-6 ц/га).

Также отмечу, что на объемы улова во внутренних водоемах и Азово-Черноморском бассейне страны существенно влияет проведение зарыбления. По оперативным данным, на сегодняшний день уже вселены более 45 млн экземпляров молодых рыб. В случае поддержки отечественных рыбаков (возможного субсидирования, компенсации горючего, упрощения получения кредитов и др.) можно уменьшить часть импорта за счет увеличения улова короткоциклических видов рыб - хамсы (анчоуса), кильки, шпрот, которых в прошлом году было завезено около 25 тыс. тонн. В то время как собственный улов этих видов рыб составлял: хамсы - 22 тыс. тонн, тюльки - 10 тыс. тонн, кильки -24 тыс. тонн. Что касается селедок, то отечественные запасы этого вида (каждый год у нас вылавливается 400-500 тонн) не дают возможности удовлетворить традиционный спрос украинского потребителя.

Завершено ли уже проведение инвентаризации украинских водоемов?

Учитывая это, появляются ли новые проекты в аквакультуре?
Работа по инвентаризации украинских водоемов осуществлена. Но во время ее проведения нашими специалистами выявлено очень много хозяйственных и законодательных разногласий. Часто именно из-за неопределенности хозяйственной принадлежности земли под водными объектами наши специалисты сталкивались с трудностями в проведении инвентаризации. Ведь после разгосударствления всех рыбохозяйств земля их надлежащим образом, как того ныне требует "Земельный кодекс Украины", не оформлена. Раньше это положение регулировали разные нормативные документы. Итак, этот вопрос сейчас дорабатывается, процесс согласования многих нюансов продолжается. Мы надеемся, что этот, а также очень много других вопросов сможет урегулировать Закон Украины "Об аквакультуре", который ныне уже готовится на рассмотрение правительства.

Все-таки сможет ли украинская рыба занять весомую часть в потреблении?

Часто украинская рыба является неконкурентоспособной по сравнению с импортированной. Это объясняется тем, что рыбная продукция, которая поступает из государств ЕС, Китая и некоторых других, выловлена и выращена в условиях государственной поддержки, в связи с чем предлагается по довольно низким ценам. Украинские рыбаки за последние 20 лет не имели такой поддержки. Кроме того, существование ряда посредников, которые реализуют рыбную продукцию, делает непривлекательным рыбный промысел. На оплату рыбакам и судовладельцу поступает от 5 до 10% от розничной стоимости рыбы. Сокращение количества посредников и развитие специализированных оптовых рынков будет содействовать развитию рыбной области.
Какая ситуация на сегодняшний день с членством Украины в международных организациях по управлению рыболовством?
В текущем году Украина рассчиталась с долговыми обязательствами перед этими организациями, в частности с ККАМЛР и НАФО (Комиссией по сохранению морских живых ресурсов Антарктики и Организацией по рыболовству в северо-западной Атлантике). В прошлом году мы в связи с наличием долгов были лишены даже права решающего голоса, что отрицательно обозначилось на позиции Украины в ККАМЛР. Уплата долгов и демонстрация серьезности намерений государства поддерживать судовладельцев в их планах по восстановлению промысла активизировала деятельность судовладельцев. Так, впервые за 10 лет подана заявка на ведение промысла иклача судном под Государственным флагом Украины в водах близ Антарктиды. При положительном развитии событий (своевременном получении кредита от международных банков) не исключено возобновление уже в текущем году украинского промысла антарктического криля – самого большого в мире сырьевого ресурса - в водах вокруг Антарктиды.

Сколько судов океанического плавания на сегодняшний день имеет Украина? Сколько рыбы они добывают?

В последние годы улов судами океанического промысла составлял 160-110 тыс. тонн и постепенно сокращается, что, прежде всего, связано с уменьшением количества промышленных судов. Сегодня судовладельцы, не имея соответствующей поддержки государства, или продают судна, или передают в аренду под юрисдикцию других государств. Так, если в прошлом году в этот период промыслом занималось 9 судов, то в данный момент только 7. Они за 10 месяцев текущего года добыли 85 тыс. тонн рыбы и других водных живых ресурсов. Доля выловленной в океане продукции, которая завозится в Украину, в 2010 году составляла 11%. Не задействованы возможности для улова рыбы еще двух украинских судов, использование которых в настоящий момент законсервировано. Модернизация судов, поддержка государством промысла судами под флагом Украины в водах открытого океана, строительство или приобретение нового рыбопромышленного флота, в том числе для возобновления промысла антарктического криля, который, между прочим, может стать базовым компонентом комбикормов для нужд аквакультуры, а также поддержка участия Украины в международных организациях, организация соответствующей логистики для доставки в Украину рыбной продукции, которая будет вылавливаться украинскими судами, - все это даст возможность уменьшить объемы импорта.

В чьей собственности на сегодняшний день находятся эти суда?

Из 7 рыбопромышленных судов, которые работают в океане, 5 принадлежат государству. Одно из судов почти два года не работало из-за отсутствия квот. В настоящее время удалось освободить судно из залога, продолжается процедура передачи его в бербоут-чартер, который даст возможность улучшить финансовое состояние судовладельца - государственной компании. В данный момент на рассмотрении в правительстве находится программа развития рыбного хозяйства до 2016 года, которой предусмотрено строительство 5 судов для океанического промысла. По предварительным прогнозам, на указанные цели из государственного бюджета должны выделить более 600 млн. грн. Для строительства малотоннажных судов мощности украинских предприятий сегодня использует Россия.
Реализуются ли в Украине в данное время проекты по строительству рыбоперерабатывающих заводов?

Да, на этапе разработки находится проект строительства рыбоперерабатывающего завода в Керчи, на котором предусмотрено строительство холодильника на 5 тыс. тонн. Вместе с тем, инвестором сегодня уже начато восстановления посолочных линий.

Справка

За девять месяцев 2011 года улов рыбы и других водных живых ресурсов предприятиями рыбной области Украины составил по статистическим данным 137,2 тыс. т., из которых океаническими предприятиями, на которые приходится 60 процентов от общего улова, было добыто 78,0 тыс. т рыбы, а в Азово-Черноморском бассейне - 44,6 тыс. т, внутренних водоемах -14,6 тыс. т рыбы. Эти показатели не учитывают улова в фермерских хозяйствах, которые в разные года по расчетам статистических органов составляют от 40 до 60 тыс. т, что существенно влияет на фактический объем рынка рыбопродукции и потребление рыбы.

Ukranews.com, Алла Барабаш
Роман(РМ) вне форума   Ответить с цитированием
Ответ

Метки
господарства, концепція, програма, рибного, розвитку

Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 04:29. Часовой пояс GMT +3.


0.12482 сек. | MySQL: 21